Akademik Personel

 

UNVAN ADI SOYADI TELEFON MAİL ADRESLERİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Mustafa AFŞİN 288 2329 mafsin@superonline.com
Prof.Dr. Ayşegül YILDIZ 288 2296 ayildiz10@hotmail.com
Doç.Dr. Şıh Ali SAYIN 288 2330 sasayın@ttnet.net.tr
Doç.Dr. Ali YALÇIN 288 2328 ayalcin@aksaray.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ 288 2327 jeo.myildiz@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Pelin BİLGEHAN 288 2326 rpbilgehan@aksaray.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Asuman KAHYA 288 2325 asuman27@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr. Fatma GENELİ 288 2331 fgeneli@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Gökhan DEMİRALA 288 2332 gdemirela@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Sonay BOYRAZ ASLAN 288 2319
Yrd.Doç.Dr. Bahattin GÜLLÜ 288 2350  
Yrd.Doç.Dr. Erkan YILMAZER 288 2324
Yrd.Doç.Dr. M.Murat KAVURMACI 288 2332 muratkavurmaci@yahoo.com
Arş. Gör. Dr. Nurgül GÜLTEKİN 288 2319 nurgulyesiloglu@yahoo.com
Arş. Gör. Hacer CANBAŞ 288 2350 hcanbas@aksaray.edu.tr
Arş. Gör. Esra ÖNDE 288 2324 eonde@aksaray.edu.tr
Arş. Gör. Mustafa Haydar TERZİ 288 1116 terzihaydarm@hotmail.com
Arş. Gör. Esra GÜRBÜZ 288 2393
Uzman Murat KALKAN   jeo_murat_09@hotmail.com
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Kadir YILDIZ 288 2352 kadiryildiz@hotmail.com
Doç.Dr. Kemal ALDAŞ 288 2354 kaldas@aksaray.edu.tr
Doç.Dr. Necmettin ŞAHİN 288 2356 nsahh@yahoo.com
Doç.Dr. Ünal AKDAĞ 288 2358 uakdag@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Doğan DEMİRAL 288 2353 ddemiral@aksaray.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Necmi DÜŞÜNCELİ 288 2360 dusunceli@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tolga BALTA 288 2361 mustafatolgabalta@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr. Semih BENLİ 288 2367 semih.benli@deu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Turgay POLAT 288 2356  
Yrd.Doç.Dr. Fazliye KARABÖRK 288 1123
Öğr.Gör. Hakan PALANCIOĞLU 288 2357 hknp44@hotmail.com
Arş. Gör. Muhammet ÇELİK 288 2363 celik@aksaray.edu.tr
Arş. Gör. Mehmet CENĞİL 288 2363 cengilmehmet@gmail.com
Arş. Gör. Burcu ÇİÇEK 288 2362 burcu_cicek8204@hotmail.com
Arş. Gör. Fatma Nazlı SARI 288 2355 fnsari@gmail.com
Arş. Gör. Hacı Murat DEMİR 288 2355 demirhmurat@gmail.com
Uzman İskender ÖZKUL 288 2363 iskenderozkul@gmail.com
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç.Dr. Ahmet Alper ÖNER 288 2342 aoner@aksaray.edu.tr
Doç.Dr. Gürol YILDIRIM 288 2345 yildirim93@itu.edu.tr
Doç.Dr. M. Aydın KÖMÜR 288 2335 makomur@gmail.com
Doç.Dr Mustafa SÖNMEZ 288 2344 mustafasonmez@aksaray.edu.tr
Doç.Dr. Mehmet Emin KARA 288 2390 eminkara@aksaray.edu.tr
Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ 288 2341 niyaziterzi@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Turan KARABÖRK 288 2339 turankarabork@gmail.com
Yrd.Doç.Dr Salih BEKTAŞ 288 2340 salihbktsg@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr. M.Ali HINIS 288 2343 mhinis@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Gökçe Çiçek İNCE 288 2337 gokcecicekince@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Özgür DENEME 288 2336 ideneme@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Mustafa KAYA 288 2338 kaya261174@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr. Ömer KÖSE 288 2349 omerkose2000@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr. F. Kürşat FIRAT 288 2347 fkfirat@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Ali URAL 288 2334 uralali@gmail.com
Arş. Gör. Tülin SANDIKÇI 288 2346 tulinsandikci@gmail.com
Arş. Gör. Özer SEVİM 288 2346 ozersevim@aksaray.edu.tr
Arş. Gör. Murat SAYDAN 288 2346 muratsaydan@yahoo.com
Uzman Yakup BÖLÜKBAŞ 288 2389 bolukbasy@gmail.com
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hatim ELHATİP 288 2301 helhatip@aksaray.edu.tr
Doç.Dr. Mustafa IŞIK 288 2315 mustafaisik55@hotmail.com
Doç.Dr. Levent ALTAŞ 288 2320 lvnt_53@yahoo.com
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KILIÇ 288 2312 akilic68@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Hasan KOÇYİĞİT 288 2311 kocyigithasan@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr. Mustafa KARATAŞ 288 2318 mkaratas3342@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr. Melayib BİLGİN 288 2316 melayib@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan GÖK 288 2310  
Öğr.Gör. Hakan ÇELEBİ 288 2313  
Öğr.Gör. Özcan ORUÇ 288 2313 ozcanoruc68@gmail.com
Öğr.Gör. Yakup KURMAÇ 288 2310 ykurmac@hotmail.com
Öğr.Gör. Dürdane YILMAZ 288 2314 bkhcm68@gmail.com
Arş. Gör. Emine BAŞTÜRK 288 1113 eminebasturk@hotmail.com
Arş. Gör. İsmail ŞİMŞEK 288 1113 ismailsimsek83@hotmail.com
Arş. Gör. Şevket TULUN 288 1113 sevkettulun@gmail.com
Arş. Gör. Alper ALVER  288 1113 alperalver@gmail.com
Uzman Samet ÖZCAN 288 2386 sametozcan@hotmail.com
Uzman Tolga BAHADIR 288 2318 tolgabahadir61@gmail.com
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç.Dr. H.Murat YILMAZ 288 2368 hmyilmaz@aksaray.edu.tr
Doç.Dr. Mustafa ATASOY 288 2370 matasoy68@gmail.com
Doç.Dr. Selçuk REİS 288 2369 sreis@aksaray.edu.tr
Doç.Dr. Semih EKERCİN 288 2371 sekercin@aksaray.edu.tr
Doç.Dr. Hediye ERDOĞAN 288 2375 hediye.erdogan@gmail.com
Doç.Dr. Ferruh YILMAZTÜRK 288 2376 fyilmazturk@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Kamil KARATAŞ 288 2372 kkaratas42@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr. Kemal YURT 288 2373 kemalyurt@aksaray.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ACAR 288 2374 acarmusta@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Müge AĞCA 288 2366 mugekaan@gmail.com
Arş. Gör. Münevver Özge BALTA 288 2382 ozgearas@gmail.com
Arş. Gör. Aydan KETENCİ 288 2382 aydan.ketenci@hotmail.com
Arş. Gör. Ela ERTUNÇ 288 2377 ela_ertunc@hotmail.com
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç.Dr. Mehmet SARI 288 2378 mehmetsari@aksaray.edu.tr
Doç.Dr Kazım Eşber ÖZBAŞ 288 2380 kazimesber@yahoo.com
Yrd.Doç.Dr Fatih BAYRAM 288 2379 fbayram@aksaray.edu.tr
Yrd.Doç.Dr Nazmi Erhan YAŞITLI 288 2379 eyasıtlı@aksaray.edu.tr
Yrd.Doç.Dr Necmettin ERDOĞAN 288 2378 nerdogan@aksaray.edu.tr
ELEKTRİK VE ELTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Atilla ELÇİ 288 2383  
Yrd.Doç.Dr. Y.Erkan YENİCE 288 2364 y_e_yenice@yahoo.com
Dr. Özlem AKGÜN 288 2382 oakgun@gyte.edu.tr
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yrd.Doç.Dr. Serap AKCAN 288 2387 serapakcan65@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Abdullah Korkut ÜSTÜN 288 2346
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ   ozenozboy@yahoo.com
Doç. Dr. Mustafa ARDIÇ 288 2299
Yrd.Doç.Dr. Ayhan DURAN    

 

 
Universite Duyuruları
» Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine
» 2. UNİKOP SPOR OYUNLARI
» ASÜSEM Sertifikalı İşaret Dili Kursu
» Yıldırım Beyazıt Üniversitesi PTE Academic Resmi Test Merkezi
» ASÜSEM DGS Kursu (Matematik- Geometri)
» Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programı
» Aksaray Üniversitesi E- Bülten Eylül/2014
» Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçları
» Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Misafirhane Tatil Duyurusu
Tüm Duyurular için tıklayın
 
0382 288 2300
S