Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Duyurular
http://bilgiislem.aksaray.edu.tr/ogrenci-e-postasi ...
6.11.2019 08:53:00
 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın "Yarı Zamanlı Personel Alımı" ile ilgili yazısı ...
5.11.2019 09:09:00
PANEL “Türkiye’nin  Deprem Gerçeği ve Aksaray’ın Deprem Potansiyeli” Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ  ASÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Aksaray Türkiye’nin Neotektoniği ve Tuzgölü Fayı Panelist...
14.10.2019 08:57:00
http://www.btmarge.com/ortakegitim/ ...
2.7.2019 16:27:00