Ereğli Akgöl

İstanbul Teknik Üniversitesi Yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Ereğli Akgöl Sulak Alanının Zamansal Analizi & AHP İle Yönetim Stratejisinin Geliştirilmesi” isimli TÜBİTAK projesinin su analizleri Çevre Mühendisliği Bölümümüz tarafından yapılmaktadır.