Görev Tanımları

Görev Tanımları

DEKAN
FAKÜLTE KURULU
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
DEKAN YARDIMCISI (Öğrenci İşlerinden Sorumlu)
DEKAN YARDIMCISI (İdari İşlerden Sorumlu)
FAKÜLTE SEKRETERİ
BÖLÜM BAŞKANI
ÖĞRETİM ÜYESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ
ÖĞRETİM YARDIMCILARI
DEKAN SEKRETERİ (ÖZEL KALEM)
TAHAKKUK (MALİ) İŞLERİNDEN SORUMLU PERSONEL
ÖĞRENCİ İŞLERİNDEN SORUMLU PERSONEL
PERSONEL İŞLERİNDEN SORUMLU PERSONEL
SATIN ALMA YETKİLİSİ
TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ
YAZI İŞLERİNDEN SORUMLU PERSONEL
BÖLÜM SEKRETERYA İŞLERİNİ YÜRÜTEN PERSONEL
EVRAK KAYIT İŞLERİNDEN SORUMLU PERSONEL