Eğri Minarenin Yapı Sağlığı İzlemesi

Eğri Minarenin Yapı Sağlığı İzlemesi

(Çevresel Titreşim Testi ve Hasar Tespiti)

Ülkemizde bilinen üç adet eğri minare bulunmaktadır. Bunlar Aksaray, Sivas ve Elazığ illerindedir. Eğri olmaları ile önce çıkan bu yığma minareler, geçmişten günümüze kadar ayakta durabilmiş olmasına karşın son yıllarda her biri oldukça tehlike arz eder duruma gelmişlerdir. Bu nedenle bu yapıların yapı sağlıklarının mutlaka kontrol edilmesi ve gerekli ise güçlendirmeler yapılması gerekmektedir. Tarihi yapılar üzerinde çalışmalar yapmak ve farklı güçlendirme tekniklerini denemek mümkün olmadığından, laboratuvar ortamında oluşturulan modeller üzerinde çalışılmaların yürütülmesi gerekmektedir.

Aksaray Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ali URAL ve Doç.Dr. Mehmet Aydın KÖMÜR ile Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Temel TÜRKER tarafından eğri minarelerin yapı sağlığı izlemesi amacıyla ortaklaşa bir çalışma yürütülmektedir. 2017 yılı Mart ayında başlayan çalışma kapsamında, Aksaray Üniversitesi kampüs alanı içerisine Aksaray ilinde bulunan eğri minarenin 1/5 ölçekli modeli oluşturulmuştur. Bu model üzerinde Çevresel Titreşim Testi yöntemiyle mevcut durum, olası farklı hasar durumları ve muhtemel güçlendirme önerilerinin yapı sağlığına etkisi değerlendirilecektir.

Altı ayda tamamlanması planlanan çalışmadan, eğri minarelerin yapısal davranışlarının daha iyi analiz edilebilmesi ve bu tür yapılar için uygun olan güçlendirme alternatiflerinin ortaya konulabilmesi hedeflenmektedir.