Ereğli Akgöl TÜBİTAK Projesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği (Prof. Dr. Nebiye KÖKBUDAK MUSAOĞLU) yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Ereğli Akgöl Sulak Alanının Zamansal Analizi & AHP İle Yönetim Stratejisinin Geliştirilmesi” isimli TÜBİTAK (116Y142) projesinin su analizleri Çevre Mühendisliği Bölümümüz tarafından yapılmaktadır.

Web Sayfası