Yaz Okulu Müracatında Dikkat Edilecek Hususlar :

Yaz Okulu Müracatında Dikkat  Edilecek  Hususlar :

1-Öğrencilerimiz yaz okulunda hangi Üniversiteden almak istedikleri derslerin Ders İçerikleri ve AKTS sini gösteren ders planı ile birlikte  dilekçe ile bağlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına başvuracaklardır.

 

2-Bölüm Başkanlıkları öğrencilerin taleplerini uygun gördüğü takdirde Bölüm Kurulu Kararı alarak  Fakülte  Yönetim  Kurulu’nda  görüşülmek  üzere  Dekanlık/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine göndereceklerdir.

 

3-İlgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul /Meslek Yüksekokul Müdürlükleri yaz okulundan ders almaları uygun görülen öğrencilereait Yönetim Kurulu Kararlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na göndereceklerdir.

senato kararı