İdari Personel

 

         ÜNVANI                         ADI SOYADI                        DÂHİLİ TEL

1         Fakülte Sekreteri                    Ahmet TIPIRDAMAZ                              3506

2         Dekan Sekreteri                      Fatma ÜSTÜNER                                  3500

3         Öğrenci İşleri                           Cemil GÜVEN                                        3510

4         Öğrenci İşleri                           Turgut ALDIRMAZ                                 3511

5         Yazı İşleri                                  Musa BENGÜ                                        3507

6         Yazı İşleri                                  Mustafa ACAR                                       3508

7          Ayniyat                                     Erdoğan ZERZEVATÇI                         3513

8         Muhasebe                                Çağatay ASLAN                                    3512

9        Dekan Yrd. Özel Kalem           Fatma ÜSTÜNER                                 3504

10       Fotokopi                                    İsmail ÇELİK                                          3514

11       Bölüm Sekreteri                      Nukhet ÖZOZAN                                   3606 (Maden Müh., Endüstri Müh., Çevre Müh. Böl.)

12       Bölüm Sekreteri                      Faruk KELEŞ                                         3718 (Harita Müh., Jeoloji Müh. Böl.)

13       Bölüm Sekreteri                      Fatma KURU                                         3688 (Elektrik Elektronik Müh., Makine Müh. Böl.)

14       Bölüm Sekreteri                      Ferhat ÇAĞLAK                                    3576 (Gıda Müh., İnşaat Müh. Böl.)