Vizyon

Mühendislik Fakültesi, çevreye duyarlı, toplumsal, düşünsel ve kültürel değerler açısından tam gelişmiş bir anlayış içerisinde ulusal ve uluslararası benzerleri ile öğretim, yayın ve
araştırma alanlarında rekabet edebilecek nitelikte altyapı olanakları ve insan gücüne sahip olmak, bölge, ülke ve dünya ölçeğindeki sanayi kurumlarında tanınan bir paydaş olmaktır.