Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Semih EKERCİN

Başkan

Prof. Dr. Ö. Özboy ÖZBAŞ

Üye

Prof. Dr. Kemal ALDAŞ

Üye

Doç. Dr. Mustafa KARATAŞ

Üye

Doç. Dr. İbrahim Ö.DENEME

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Bahattin GÜLLÜ

Üye

Ahmet TIPIRDAMAZ     

Raportör