Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Tübitak 1002 Proje Tebriği


TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Proje Desteği


Fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Aysun YÜCETEPE'nin yürütücülüğünde "Türkiye Denizlerinden Toplanan Bazı Makroalg Örneklerinin Alternatif Protein Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi: Biyoaktif Peptit Eldesi, Biyoaktif ve Teknofonksiyonel Özelliklerinin Araştırılması, Enkapsulasyonu ve Stabilite Çalışmaları” başlıklı  TÜBİTAK 3501 ve “Türkiye'de Aksaray İlinde Yetişen Hünnap Meyvesinin (Zizyphus jujuba) Kabuklarından Elde Edilen Fenolik Bileşiklerin İki Farklı Enkapsulasyon Yöntemi ile Enkapsulasyonu ve in vitro Mide-Bağırsak Sindirim Sırasında Toplam Fenolik Madde ve Antosiyanin Içeriği ile Antioksidan, Antihipertansif ve Antidiyabetik Aktivitelerindeki Değişimin Araştırılması" başlıklı TÜBİTAK 1002 projeleri desteklenmiştir.

Destek alan akademisyenimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.