Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 Azami süresini doldun öğrencileri için gerekli bilgiler http://ogris.aksaray.edu.tr/files/Y%C3%B6netmelik-01.10.2017.pdf adresinde uaşıabilir. Sınav tarihleri aşağıda verilmiştir. 

  • 1 inci ek sınav tarihleri :                            16-22 Ağustos 2021
  • 1 inci ek sınav not girişlerinin son günü:   24 Ağustos 2021
  • 2 nci ek sınav tarihleri :                             31 Ağustos-05 Eylül 2021
  • 2 nci ek sınav not girişlerinin son günü:    07 Eylül 2021
  • Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanarak veya kullanmadan yarıyıl hakkı verilen öğrencilerin danışmanlığı aracılığıyla ders kayıt tarihleri: 
    27 Eylül-01 Ekim 2021

Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.