Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
EKLE-BIRAK İŞLEMLERİ

Pandemiden dolayı sadece 2020/2021 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için aşağıdaki plana göre “EKLE-BIRAK İŞLEMLERİ” yapılacaktır.   

  1. Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, ASÜ Senatosu 19-23 Ekim 2020 tarihlerinde ders ekleme/bırakma işlemlerin danışman onayları ile yapılmasına izin vermiştir.
  2. Öğrencilerimiz bu haftada yapılmasını istedikleri ekle-bırak işlemleri için öncelikle danışman öğretim elemanları ile görüşerek Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 15’e uygun olarak işlemlerini yapacaktır.    
  3. Eklenecek/bırakılacak ders veya dersler karar verildikten sonra öğrencimiz fakültemiz sayfasında Ekle-bırak formunu doldurarak,  danışmanına gönderecek ve danışmanı buna göre işlem yapacaktır.
  4. Yeterli sayıya ulaşılamadığı için kapatılan seçmeli dersleri seçen öğrencilerden, danışmanı başka bir dersi seçmesini istenir. Eğer öğrenci belirtilen süre içinde geri dönüş yapmaz veya başka kısıtlardan dolayı istenilen ders verilemez ise danışmanı uygun gördüğü bir derse öğrencinin kaydını re’sen yapar.
  5. Ekle-bırak formunun mümkünse bilgisayar ortamında değilse okunaklı olarak yazılması çok önemli.  
  6. Danışman, öğrencinin dilekçesini onayladıktan sonra kendisi arşivleyecektir.