Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Fakülte Kurulu

Adı- Soyadı

Bölümü

Prof. Dr. Mustafa SÖNMEZ

Dekan (Başkan)

Prof. Dr. Ünal AKDAĞ

Makine Müh. Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Yasin ÇELİK

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ARDIÇ

Gıda Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa AFŞİN

Jeoloji Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ

Harita Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet SARI

Maden Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Günay ÖZBAY

Endüstri Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hatim ELHATİP

Çevre Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. F. Kürşat FIRAT

İnşaat Müh. Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Emre AVUÇLU

Yazılım Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ

ÜYE

Prof. Dr. Ferruh YILMAZTÜRK

ÜYE

Prof. Dr. Özden ÜSTÜN

ÜYE

Doç. Dr. Oğuzhan GÖK

ÜYE

Doç. Dr. Hasan KOÇYİĞİT

ÜYE

Doç. Dr. Bahattin GÜLLÜ

ÜYE

SalihARSLAN

Raportör