Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Fakülte Kurulu

Adı- Soyadı

Bölümü

Prof. Dr. Mustafa SÖNMEZ

Dekan (Başkan)

Prof. Dr. Necmettin ŞAHİN

Makine Müh. Bölüm Başkanı

 Prof.Dr.Emre ARSLAN

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ

Gıda Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa AFŞİN

Jeoloji Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ

Harita Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet SARI

Maden Müh. Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Günay ÖZBAY

Endüstri Müh. Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Mustafa IŞIK

Çevre Müh. Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Ömer KÖSE

İnşaat Müh.Bölüm Başkanı

Prof. Dr. M.Aydın KÖMÜR

ÜYE

Prof. Dr. Ferruh YILMAZTÜRK

ÜYE

Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ

ÜYE

Doç. Dr. F.Kürşat FIRAT

ÜYE

Doç.Dr.Fazliye KARABÖRK

ÜYE

Dr.Öğr.Üyesi Selim SOYLU

ÜYE