Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Tarihçe

Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan Aksaray Mühendislik Fakültesi, 17.Mart.2006 da yayımlanan 5467 sayılı kanunun ek 64. maddesiyle değiştirilerek yeni kurulan Aksaray Üniversitesine bağlanmış ve Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almıştır. Fakültemiz Aksaray Üniversitesi yerleşke alanındaki 10.600m² kapalı alanda eğitimi devam etmektedir.

Misyonumuz

Mühendislik alanında, toplumun bilgi-teknoloji ve sosyal gereksinimlerine en üst düzeyde yanıt vermek,
Evrensel Mühendislik değerlerinin yönlendiriciliğinde bilim, sanat ve teknoloji birikiminden yararlanmak,
Bilim araştırma ve proje üreten ve yayan, ulusal ve uluslararası düzeyde ayrıcalıklı bir konuma sahip olmak,
Öğrencilerine, öğretim elemanlarına, tüm çalışanlarına ve mezunlarına yüksek değerler sunan bir fakülte olmaktır.


Vizyonumuz

Mühendislik Fakültesi, ulusal ve uluslararası benzerleri öğretim, yayın ve araştırma alanlarında rekabet edebilecek nitelikte altyapı olanakları ve insan gücüne sahip olmak,
Ülke ve dünya ölçeğindeki Sanayi Kurumlarında tanınan bir paydaş olmak,
Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, fakültemizle ilişkide bulunan kamu ve özel tüm kuruluşların fakültemizi tercih etmelerini sağlamak,
Kamu kuruluşları açısından saygın bir yere sahip olan ayrıcalıklı bir kurum olmak, İş hayatı ile ilişkilere önem vererek onların desteğini kazanmak 
Üniversite-sanayi işbirliğine öncülük etmek,
Nitelikli, genç ve dinamik öğretim üyelerini fakültenin bünyesine katmak, 
Öğretim elemanlarına hak ettikleri çalışma ortamını sağlamak, 
Başta öğretim elemanları olmak üzere tüm çalışanların bir bütün olarak mutlu olmalarını sağlamak,
Öğrencinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak olanaklar yaratmak,
Ulusal ve uluslararası devlet veya özel üniversitelerin ulaşmayı hedeflediği örnek bir fakülte olmaktır.