Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Tarihçe

Mühendislik Fakültesi, Niğde Üniversitesi’ne bağlı olarak 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi, 17.Mart.2006 da yayımlanan 5467 sayılı kanunun ek 64. maddesiyle değiştirilerek yeni kurulan Aksaray Üniversitesine bağlanmış ve Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almıştır. Fakültemiz Aksaray Üniversitesi yerleşke alanındaki 28.500m² kapalı alanda eğitimi devam etmektedir. Fakültemizde Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinde öğrencimiz bulunmaktadır. 

Misyonumuz

Mühendislik alanında, toplumun bilgi-teknoloji ve sosyal gereksinimlerine en üst düzeyde yanıt vermek,
Evrensel Mühendislik değerlerinin yönlendiriciliğinde bilim, sanat ve teknoloji birikiminden yararlanmak,
Bilim araştırma ve proje üreten ve yayan, ulusal ve uluslararası düzeyde ayrıcalıklı bir konuma sahip olmak,
Öğrencilerine, öğretim elemanlarına, tüm çalışanlarına ve mezunlarına yüksek değerler sunan bir fakülte olmaktır.


Vizyonumuz

Mühendislik Fakültesi, ulusal ve uluslararası benzerleri öğretim, yayın ve araştırma alanlarında rekabet edebilecek nitelikte altyapı olanakları ve insan gücüne sahip olmak,
Ülke ve dünya ölçeğindeki Sanayi Kurumlarında tanınan bir paydaş olmak,
Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, fakültemizle ilişkide bulunan kamu ve özel tüm kuruluşların fakültemizi tercih etmelerini sağlamak,
Kamu kuruluşları açısından saygın bir yere sahip olan ayrıcalıklı bir kurum olmak, İş hayatı ile ilişkilere önem vererek onların desteğini kazanmak 
Üniversite-sanayi işbirliğine öncülük etmek,
Nitelikli, genç ve dinamik öğretim üyelerini fakültenin bünyesine katmak, 
Öğretim elemanlarına hak ettikleri çalışma ortamını sağlamak, 
Başta öğretim elemanları olmak üzere tüm çalışanların bir bütün olarak mutlu olmalarını sağlamak,
Öğrencinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak olanaklar yaratmak,
Ulusal ve uluslararası devlet veya özel üniversitelerin ulaşmayı hedeflediği örnek bir fakülte olmaktır.