Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Misyon Vizyon

Mühendislik alanında, bilimsel ve özgün araştırmalar yaparak ve sonuçlarını yayarak toplumun bilgi-teknoloji ve sosyal gereksinimlerine en üst düzeyde yanıt vermek. Evrensel Mühendislik değerlerinin yönlendiriciliğinde bilim, sanat ve teknoloji birikiminden yararlanmak. Eğitim, bilim ve araştırma alanlarında, etkin görevler üstlenerek ulusal aydınlanmaya ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkılar yapmak, öğrencilerine, öğretim elemanlarına, tüm çalışanlarına ve mezunlarına yüksek değerler sunan bir fakülte olmaktır.

Mühendislik Fakültesi, çevreye duyarlı, toplumsal, düşünsel ve kültürel değerler açısından tam gelişmiş bir anlayış içerisinde ulusal ve uluslararası benzerleri ile öğretim, yayın ve araştırma alanlarında rekabet edebilecek nitelikte altyapı olanakları ve insan gücüne sahip olmak, bölge, ülke ve dünya ölçeğindeki sanayi kurumlarında tanınan bir paydaş olmaktır.