Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Misyon Vizyon

Misyonumuz

Mühendislik alanında, bilimsel ve özgün araştırmalar yaparak ve sonuçlarını yayarak toplumun bilgi-teknoloji ve sosyal gereksinimlerine en üst düzeyde yanıt vermek. Evrensel Mühendislik değerlerinin yönlendiriciliğinde bilim, sanat ve teknoloji birikiminden yararlanmak. Eğitim, bilim ve araştırma alanlarında, etkin görevler üstlenerek ulusal aydınlanmaya ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkılar yapmak, öğrencilerine, öğretim elemanlarına, tüm çalışanlarına ve mezunlarına yüksek değerler sunan bir fakülte olmaktır.

Mühendislik Fakültesi, çevreye duyarlı, toplumsal, düşünsel ve kültürel değerler açısından tam gelişmiş bir anlayış içerisinde ulusal ve uluslararası benzerleri ile öğretim, yayın ve araştırma alanlarında rekabet edebilecek nitelikte altyapı olanakları ve insan gücüne sahip olmak, bölge, ülke ve dünya ölçeğindeki sanayi kurumlarında tanınan bir paydaş olmaktır.
 

Vizyonumuz

Mühendislik Fakültesi, ulusal ve uluslararası benzerleri öğretim, yayın ve araştırma alanlarında rekabet edebilecek nitelikte altyapı olanakları ve insan gücüne sahip olmak,
Ülke ve dünya ölçeğindeki Sanayi Kurumlarında tanınan bir paydaş olmak,
Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, fakültemizle ilişkide bulunan kamu ve özel tüm kuruluşların fakültemizi tercih etmelerini sağlamak,
Kamu kuruluşları açısından saygın bir yere sahip olan ayrıcalıklı bir kurum olmak, İş hayatı ile ilişkilere önem vererek onların desteğini kazanmak 
Üniversite-sanayi işbirliğine öncülük etmek,
Nitelikli, genç ve dinamik öğretim üyelerini fakültenin bünyesine katmak, 
Öğretim elemanlarına hak ettikleri çalışma ortamını sağlamak, 
Başta öğretim elemanları olmak üzere tüm çalışanların bir bütün olarak mutlu olmalarını sağlamak,
Öğrencinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak olanaklar yaratmak,
Ulusal ve uluslararası devlet veya özel üniversitelerin ulaşmayı hedeflediği örnek bir fakülte olmaktır.