Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kamu Hizmet Standartları Tablosu


 

T.C.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

Sıra No

 

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRECİ

(EN GEÇ)

 

İLK MÜRACAAT

SON MÜRACAAT

1.

Öğrenci Belgesi

Öğrenci internet başvurusu

10 dakika

Öğrenci İşleri Bürosu

Dekanlık

2.

Transkript Belgesi

Öğrenci internet başvurusu

10 dakika

Öğrenci İşleri Bürosu

Dekanlık

3.

Öğrenci Disiplin Belgesi

1. Öğrenci Kimlik Kartı

       10 dakika

Öğrenci işleri Bürosu

Dekanlık

4.

Askerlik Durum Belgesi

1. Öğrenci Kimlik Kartı

       10 dakika

Öğrenci işleri Bürosu

           Dekanlık

5.

Yatay Geçiş İşlemleri

Öğrenci dilekçesi, Transkript, Ders içerikleri, BKK,  FYK Onayı

Akademik Takvim

Öğrenci İşleri Bürosu

Dekanlık

      6.

Dikey Geçiş İşlemleri

Öğrenci dilekçesi, Transkript, Ders içerikleri, BKK,  FYK Onayı

 

Akademik Takvim

Öğrenci İşleri Bürosu

Dekanlık

7.

Ders alma /Kayıt Yenileme

İnternet üzerinden ders seçimi

Danışman onayı

 

Akademik Takvim

Danışman

Öğrenci İşleri Bürosu

Dekanlık

8.

Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri

  1. Dilekçe
  2. Mazeretini gösteren belge

       3.Katkı payı Dekontu

 

Akademik takvim

( Ekle Sil günlerinde)

Öğrenci İşleri Bürosu

Dekanlık

Danışman Onayı

FYK  Kararı

9.

İntibak İşlemleri

  1. Onaylı Ders içerikleri
  2. Onaylı Transkript
  3. Ders planı (ders kredilerini kapsayacak)
  4. İntibak Komisyon ve FYK Onayı

 

Akademik Takvim

Öğrenci İşleri Bürosu

Dekanlık

10.

Mezuniyet İşlemleri

İlişik Kesme Formu

Öğrenci kimlik kartı

Mezuniyet Komisyon kararı

Bölüm Başk. Yazısı

 

 

 

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

Dekanlık

11.

Tek Ders Sınavı

Dilekçe,

Akademik takvimde belirtilen süre

Öğrenci İşleri Bürosu

Dekanlık

FYK Kararı

    12.

Mazeret Sınavı

Dilekçe, Özrünü belirten resmi belge

Akademik takvimde belirtilen süre

Öğrenci İşleri Bürosu

Dekanlık

FYK Kararı

13.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

( sadece maddi hata gerekçesiyle)

Dilekçe

Akademik takvimde belirtilen süre

Bölüm Başkanlığı

Dekanlık

Sınav İnceleme Komisyonu Kararı

Not değişikliği varsa FYK kararı

 

14.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Elektronik ortam

Akademik takvimde belirtilen süre

İlgili Öğretim Üyesi

15.

İzinli  Sayılma (Kayıt Dondurma) talebinin sonuçlandırılması)

Dilekçe

Mazeret Belgesi (görevlendirme, sağlık raporu v.b)

 

15 gün

Öğrenci İşleri

Dekanlık

16.

Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemleri

Dilekçe,  İlişik kesme formu, Öğrenci Kimlik Kartı

5 iş günü

Öğrenci İşleri

Dekanlık

17.

Disiplin İşleri

Dilekçe veya tutanak, Soruşturmacı tayin edilmesi, Soruşturmacı

Rapor Sonucu,

 

2-3 hafta

Öğrenci İşleri

Dekanlık

F.Y.K kararı

18.

Danışman Atama

Bölüm Başk.’nca yapılan görevlendirmeler

Akademik Takvim yılı başında

Bölüm Başkanlığı

Dekanlık

19.

Burslar/Krediler

Dilekçe, Diğer belgeler (burs verecek kuruma göre değişken)

2 iş günü

Bölüm Başkanlığı

Dekanlık

20.

Ders Saydırma

Dilekçe, Transkript

1 hafta

Bölüm Başkanlığı

Dekanlık

21.

Öğrenci temsilci seçimi

Bölüm Başk.’na başvuru, Bölüm temsilcisi listesi,Seçim tutanağı

1 hafta

Bölüm

Dekanlık

22.

Öğrenci askerlik işlemleri

1. sınıfa kayıtlı öğrencilerin EK-C belgelerinin bağlı oldukları şubelere bildirilmesi

1 ay

Öğrenci İşleri

Dekanlık

23.

Öğrenci işleri ile ilgili diğer işler

Kurumlardan istenen bilgilendirme belgeleri, öğrenci sağlık işleri, öğrencilerin genel konulardaki dilekçeleri v.b.

 

1- 5 gün

Öğrenci İşleri

Dekanlık

24.

Mezuniyet Töreni İşlemleri

Dekanlıkça belirlenen tarihte Rektörlük onayı ile

1-2 gün

Bölüm

Dekanlık

25.

Eğitim-Öğretim Planları

VIII yarıyıllık ders planı, açılacak/kapanacak ders listeleri, Uyum-intibak programları,Seçimlik ders listesi, Bölüm Kurul kararı, FK-Senato onayı.

1 ay

Bölüm

Dekanlık

 

26.

Ders Programları

I. ve II. öğretim için ayrı ayrı hazırlanan ders programı

Bölüm Başkanlığı yazısı, F.Y.K Kararı

1 hafta

Bölüm Başkanlığı

Dekanlık

27.

Sınav Programları

I. ve II. öğretim için ayrı ayrı hazırlanan sınav programı

Bölüm Başkanlığı yazısı, F.Y.K  Kararı

 

 

 

Akademik takvimde belirtilen süre

Bölüm

Dekanlık

    28.

Ders Telafisi

1.    Ders Telafi Formu

2.    Görevlendirme İzni, Hastalık İzni, Mazeret İzni, vb. Belgeler

3.    Yönetim Kurulu Kararı

15 Gün

Bölüm

Dekanlık

29.

Teknik Gezi İsteklerinin Değerlendirilmesi

1.    Dilekçe

2.    Katılımcı Listesi

15 Gün

Bölüm Başkanlığı

Dekanlık

30.

Diğer Yazışmalar

Dilekçe veya Bölüm Başkanlığı yazısı

Konusuna göre Değişken

Bölüm

Dekanlık

30.

Doğum Yardımı

Dilekçe, Ödeme Emri

3 gün

Dekanlık

31.

Ölüm Yardımı

Varisi tarafından verilen dilekçe, Ödeme emri

3 gün

Dekanlık

32.

Maaş Değişikliği Bildirimi

657 ve 2547 sayılı kanun gereği

Varsa sağlık raporu, Bireysel ve hayat sigortaları, Personel hareket onayı (unvan, kademe, derece, görev süresi takibi),dil tazminatı, Aile Yardım Bildirimi,Askeri geçim indirim formu, sakatlık derece belgesi, matrahlar, gelir vergisi oran takibi, icra ve nafaka takibi, kefalet kesintisi, sendika aidatı, kişi borcu, emekli kesenekleri vb.)

 

Her Ayın 1 ile 8’i arası

 

 

Dekanlık

33.

SGK Kesenek Gönderme

%16 kişi, %20 devlet, %12 GSS, 5510  öncesi, 5510 sonrası başlayanların kesenekleri

Her ayın 15’i ile 25’i arası mail ortamında SGK’ya gönderilmektedir.

 

Dekanlık

 

34.

Ek Ders Ücret Ödemeleri

 

2547-40a maddesine göre görevli bulunan öğretim üyelerinin ders yükü bildirim formu (güz-bahar), Ders görevlendirme Rektörlük Onayı, Yönetim Kurulu Kararı, öğrenci sayıları, bölümlerden gelen ders yükü tabloları, ders programları, puantaj, banka listesi, bordo, ödeme emri (HYS, E-Bütçe), İzin, Rapor ve Ders telafileri.

 

5 gün

 

Dekanlık

35.

Ek Ders Ücret Ödemeleri

(31. maddeye göre)

Ders yükü bildirim formu (dönemlik), Görevlendirme onayları, Öğrenci Sayıları, ders planı, ders yükü çizelgeleri, puantaj, bordro, SGK prim listesi, Ödeme emri

5 gün

 

Dekanlık

36.

Yolluk (yurtiçi geçici-sürekli)-gündelik ödemeleri

FYK onayı, görevlendirme onayı (Rektör), banka havale dilekçesi, gidiş-dönüş bilet veya rayiç belge, yolluk bildirimi, emekli ise Emekli Sandığı kurumundan alınan belge ve Rektör onayı, ödeme emri.

2 gün

 

Dekanlık

37.

Satınalma İşlemleri

Satınalma talep formu, Ön fiyat (piyasa) araştırması, teklif mektubu, Teslim tutanağı, Taşınır işlem fişi, Vergi borcu olmadığına dair belge, Mal ve Hizmet alım kabul tutanağı, Fatura, Ödeme emri

Alım yoluna göre değişir.

 

Dekanlık

    38.

 Küçük Onarım Tamir Bakım Hizmet bedellerinin ödenmesi

Keşif özetleri ve yaklaşık maliyet cetveli , Fotokopi, hidrofor, şofben, asansör, yangın tüpleri, klima vs., Başvuru, Onay belgesi, Piyasa araştırma tutanağı, Teklif formu, Mal alım kabul tutanağı, Fatura, Vergi borcu olmadığına dair yazı

Ödeme emri

ARIZA VE BAKIMIN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE 1 ile 15 Gün

 

Dekanlık

Dekanlık

39.

Taşınır İşlem Fişi Kesimi ve Zimmet Çıkış

Fatura fotokopisi,

Muayene Komisyon Raporu

10 dk.

 

Dekanlık

40.

Depo Malzeme Çıkışı

Taşınır İstek Fişi,  Zimmet Çıkış işlemi

10 dk.

Dekanlık

41.

Demirbaş Malzeme Teslimi

Taşınır İstek Belgesi, zimmet çıkış belgesi düzenleme

10 dk.

Dekanlık

42.

Demirbaş Zimmet Düşümü

İlgili birimce oluşturulan komisyon tutanağı, hurda çıkış işlemleri

10dk.

Dekanlık

43.

Bilimsel Araştırma projesine ait Demirbaş Malz. Teslimi

Fatura ibrazlı Muayene Komisyon Raporu

10 dk.

Dekanlık

44.

Bilimsel Etkinlikleri Destekleme (BAP)

Dilekçe, Bölüm Başkanlığı yazısı, Görevlendirme Belgeleri (Davet yazısı, katılım belgesi, uçak belgesi), FYK kararı, Rektörlük onayı

15 gün

Dekanlık

45.

Görev Süresi Uzatımları

Dilekçe ve başvuru dosyası, Bölüm Başk. Yazısı, Akademik Yükseltme ve Atama Ölç. Kurul Tutanağı, FYK kararı -Rektörlük onayı

1 ay

Dekanlık

46.

Atama İşlemleri

Başvuru dosyası (Rektörlük ilanında istenen belgeler)

Bilimsel Çalışma dosyası

Rektörlük iş emri (atamaya ilişkin çalışmaların başlatılması için)

1 ay

Dekanlık

47.

İzin İşleri (Yıllık-Özür-Sağlık)

Dilekçe ve Rapor veya İzin İstek Formu

2 gün

Dekanlık

48.

Yurt Dışı İzin Onayı

1.Fakülte Personelinin Yıllık İznini Yurt Dışında Geçirmek İçin Dilekçe İle Başvurması.

2.Dekanlık Makamı Tarafından İzin İsteğinin Kabul Edilmesi. 3.Yurtdışı İzin Onayının Hazırlanması. 4. Rektörlük Makamından Olur Alınması.

5.Olurdan Geçen Evraka Kayıt Numarası Verilerek Bir Nüshasının İlgiliye Verilmesi.

15 Gün

 

Dekanlık

Rektörlük

49.

Görevden ayrılma

(istifa-emeklilik)

Dilekçe ve ilişik kesme belgesi

Personel kimlik Kartı

1 gün

Dekanlık

 

50.

Görevlendirmeler

(Yurtiçi- Yurtdışı)

 Görevlendirme Talep Formu (Kabul yazısı, davet mektubu (y.dışında tercümesi yapılarak), Bildiri/Sunum başlığı (özeti), Ders Telafisi veya yerine görevlendirme bilgisi, Bölüm Başkanlığı onayı

Yolluksuz yevmiyesiz 3 gün, Yolluklu yevmiyeli 1 Ay

Dekanlık

51.

2547 sayılı kanun 40. ve 31. md. Gereği yapılacak görevlendirmeler

 

İlgili birim teklif yazısı

Görevlendirme istenen birim ve Rektörlük Onayı

Dilekçe (31. madde)

 

10 gün

 

Dekanlık

52.

Askerlik İşlemleri

(Akademik / İdari Personel)

 Dilekçe ve askerlik durum belgesi

 

5 iş günü

Dekanlık

53.

Personelin medeni durum /soyadı değişiklik işlemleri

Dilekçe,Evlilik cüzdan fotokopisi, Nüfus cüzdan fotokopisi

Mahkeme kararı (Boşanma, soyadı kullanma isteği gibi durumlarda)

1gün

Dekanlık

54.

Diğer Özlük İşleri

(Hizmet borçlanması, Öğrenim değişikliği, Hizmet birleştirme/borçlanma, Çalışma/hizmet belgesi isteği vb.)

Dilekçe

Matbuu form veya isteğini gösterir ek belge

5 iş günü

Dekanlık

 

55.

 

ASLI GİBİDİR ONAYI

1.Evrakın Aslının İlgili Personel Tarafından İncelenip Paraf Edilerek Kaşe ve Mühürlerin Yapılması.

2.Evrakın Dekan veya Fakülte Sekreteri Tarafından Kontrol Edilerek Onaylanması.

15 Dakika

Dekanlık

56.

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Başvuru Formu

15 gün

Dekanlık

 

 

 

"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.