Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa SÖNMEZ

Başkan

Prof. Dr. Mustafa IŞIK

Üye

Prof. Dr. Kemal ALDAŞ

Üye

Prof. Dr. Hediye ERDOĞAN

Üye

Doç. Dr. Melayib BİLGİN

Üye

Doç. Dr. F.Kürşat FIRAT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahattin GÜLLÜ

Üye

Ahmet TIPIRDAMAZ     

Raportör