Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa SÖNMEZ

Başkan

Prof. Dr.Kemal ALDAŞ

Üye

Prof. Dr.Hacı Murat YILMAZ

Üye

Prof. Dr. Günay ÖZBAY

Üye

Doç. Dr. Melayib BİLGİN

Üye

Doç. Dr. F.Kürşat FIRAT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Selim SOYLU

Üye

Ahmet TIPIRDAMAZ     

Raportör