Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA EK SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak, azami süresini doldurdukları için 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrencilere 2021-2022 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanmak üzere daha önce iki ek sınav hakkı verilen alıp başarısız oldukları dersler dışındaki hiç almadıkları ve devamsızlıktan kaldıkları derslere 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar  başvurmaları halinde  2 Ek Sınav hakkı verilmiştir.

Ayrıca Aksaray Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi gereği (Azami öğrenim süresi sonunda programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için genel sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. ) alamadığı ve/veya devamsızlıktan kaldığı ders sayısı altı  ve üzeri olan öğrencilerin ek sınav hakkını kullanmadan ilişikleri kesildiği için bu durumdaki öğrencilere hiç  almadıkları ve devamsızlıktan kaldıkları derslerin yanında başarısız oldukları dersler için  de 2 ek sınav hakkı verilmiştir.  

 

Alınan bu karar, 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlayacak olan öğrencileri de kapsamaktadır. Başvuran öğrencilerin sınavları 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminde güz yarıyılı sonu için belirlenen ek sınav tarihlerinde yapılacaktır.

Daha önce hiç alınmayan veya devamsızlıktan başarısız olunan doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre  başarı  notu verilen  uygulamalı dersler, bitirme projesi, bitirme çalışması, proje gibi  derslere bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilerin talepleri halinde devam edebilecekleri ek süre verilebilecektir.

İlişiği kesilmiş olan öğrencilerin başvuru işlemine ait açıklama: 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında azami öğrenim süresi sonunda;

  1.  Yönetmeliğin 11 maddesinin 1 fıkrasının (a) bendine göre alamadığı ve/veya başarısız olduğu ders sayısı altı  ve üzeri olduğu için ek sınav hakkını kullanmadan kaydı silinen öğrencilerin başarısız olduğu, hiç almadığı ve devamsızlıktan kaldığı tüm dersler için,
  2. Yönetmeliğin 11.maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendine  göre  alıp başarısız olduğu dersler için verilen 2 Ek Sınav sonrası başarısız olduğu, hiç almadığı ve devamsızlıktan kaldığı ders sayısı  altı ve üzeri  olduğu için ilişiği kesilen öğrencilerin hiç almadığı ve devamsızlıktan kaldığı tüm  dersler için,

27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında verilen 2 Ek Sınav hakkından yararlanabilmek ve sınava girmek istediği derslere ait ders seçimi yapmak için aşağıdaki başvuru dilekçesi ile kaydının silindiği fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne/ meslekyüksekokulu müdürlüğüne  31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçesi ilgili birime  ulaşan öğrencilerin öğrenci bilgi sistemindeki kayıtları aktif hale getirildikten sonra öğrencilerin kendileri 31.01.2022 tarih, saat 23:59’a kadar öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimi yapmaları  gerekmektedir. Ders seçimi yapmayan öğrenciler ek sınavlara giremeyecektir.

 

Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş İçin Tıklayınız...

Akademik takvimde yer alan ek sınav tarihleri 

1. Ek Sınavlar 21-27.02.2022

2. Ek Sınavlar 07-13.03.2022 tarihlerinde yapılacaktır.

 

Başvuru ve Ders Seçme Tarihi son gün: 31 Ocak 2022 Pazartesi

31 Ocak 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ek sınav başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ

Başvuru Şekli: Öğrenciler başvuru dilekçelerini doldurup imzaladıktan sonra Şahsen, posta, e-posta veya kargo yolu ile  Fakültemize iletebilir.

e-posta ile başvuru için mail adresi:  Mühendislik Fakültesi :muhfak@aksaray.edu.tr