Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Danışma Kurulu

Prof.Dr.Mustafa SÖNMEZ 

Dekan

Doç.Dr.Melayib BİLGİN

Dekan Yardımcısı

Dr.Öğr.Aysun YÜCETEPE

Dekan Yardımcısı

Prof.Dr.Özen ÖZBOY ÖZBAŞ

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Ömer KÖSE 

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Mustafa IŞIK

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı

Doç.Dr.Günay ÖZBAY   

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Mehmet SARI

Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Emre ARSLAN

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Ünal AKDAĞ

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof.Dr.H.Murat YILMAZ

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Mustafa AFŞİN

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı

Doç.Dr.Emre AVUÇLU

Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı

Yağmur KUZUCU

Öğrenci Temsilcisi

Burak KARAAĞAÇLI

Gıda Bölümü Sektör Temsilcisi

Yaşar Yeğin ERCAN

Gıda Bölümü Mezun Öğrenci Temsilcisi

Hayrullah BALKIR

Makine Bölümü Sektör Temsilcisi (Makine Mühendisleri Odası Başkanı)

Atila GEMİCİ

Makine Mühendisliği Mezun Öğrenci Temsilcisi

İsmail Murat DOĞAN

İnşaat Mühendisleri Odası Aksaray Temsilcisi

İhsan YAMAN

İnşaat Mühendisliği Mezun Öğrenci Temsilcisi

Gökhan ÇAVDAR

Çevre Mühendisliği Sektör Temsilcisi

Sezer ÖZDEMİR

Çevre Mühendisliği Mezun Öğrenci Temsilcisi

Ender PAK

Endüstri Mühendisliği Sektör Temsilcisi (Mercedes Benz Yönetici)

Minel TÜLÜ

Endüstri Mühendisliği Mezun Öğrenci Temsilcisi

Hasan KESKİN

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mezun Öğrenci Temsilcisi

İsmail Mekselina ÇELEN

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Sektör Temsilcisi (Doğuş Çay Bakım Şefi)

Tayfun AYDIN

 

Jeoloji Mühendisliği Sektör Temsilcisi

 

Arda YEŞİLDAL

Jeoloji Mühendisliği Mezun Öğrenci Temsilcisi

 

Sefer ALKAN

Harita Mühendisliği Sektör Temsilcisi

Burak Emre TÜRKEL

Harita Mühendisliği Mezun Öğrenci Temsilcisi

Yusuf CÖMERT

Madn Mühendisliği Sektör Temsilcisi:

Aşır İBİŞ

Maden Mühendisliği Mezun Öğrenci Temsilcisi: