Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kalite Komisyon Üyeleri

Prof.Dr.Mustafa SÖNMEZ  Dekan
Doç.Dr.Melayib BİLGİN Üye
Dr.Öğr.Aysun YÜCETEPE Üye
Prof.Dr.Özen ÖZBOY ÖZBAŞ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Ömer KÖSE  İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Mustafa IŞIK Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç.Dr.Günay ÖZBAY    Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Mehmet SARI Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Emre ARSLAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Ünal AKDAĞ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr.H.Murat YILMAZ Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Mustafa AFŞİN Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç.Dr.Emre AVUÇLU Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı
Ahmet TIPIRDAMAZ Fakülte Sekreteri
Yağmur KUZUCU Öğrenci Temsilcisi

 

 

 

 

 

           

       

             

                   

               

                 

25 Nisan 2022 tarihinde Mühendislik Fakültesi Bölüm kalite komisyon üyelerinin katılımı ile "Kalite Komisyon Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 09- 13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan TSE Kalite, Hjyen ve Sanitasyon denetimi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.