Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
MAZERET (VİZE) SINAVLARI DUYURUSU


Pandemiden dolayı sadece 2020/2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıdaki plana göre Mazeret Sınavları yapılacaktır. Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18-3-b maddesine göre: “b) Mazeret sınavı, sadece ara sınav yerine kullanılır. Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretini belgeleyerek, ara sınavların bitimini takip eden üç iş günü içinde ilgili dekanlık/müdürlüğe yazılı olarak başvurur. Süresi içinde başvurmayan öğrencinin mazereti geçersiz sayılır. İlgili yönetim kurulu, en geç, ara sınavların bitimini takip eden beşinci iş gününde mazeretleri karara bağlar. İlgili yönetim kurulu öğrencinin mazeretini geçerli bulması halinde, öğrencinin mazeretli olduğu günlerdeki tüm ara sınavları için, final sınavlarının başlamasından önce belirlenecek bir tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci o ara sınavdan sıfır (0) notu almış sayılır. Mazeret sınavı için tekrar mazeret beyan edilemez.” denmektedir.
Öğrenciler mazeret sınavlarına girebilmesi için aşağıdaki listeye göre bölüm sekreterliklerine kendi e-posta hesabından mazeret dilekçesi ve mazeret belgesi (rapor vb) ile müracaat edecektir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin hangi derslerden sınava girecekleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafında onaylandıktan sonra Mühendislik Fakültesi Dekanlık Resmi İnternet sayfasında ilan edilecektir.
Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Mazeret Sınav Takvimi

Mazeret Dilekçelerinin gönderilmesi için son gün  03 Mayıs 2021

Mazeret sınavına girecekleri derslerin listesi 05 Mayıs 2021
Mazeret Sınavları 07 Mayıs 2021-11 Mayıs 2021
Mazeret sınavı notlarının ilanı 17 Mayıs 2021- 23 Mayıs 2021

Mazeret Sınavlarına ait maddi hata sebebiyle not değiştirme kararlarının ÖİDB’na gönderilmesinin son günü 31 Mayıs 2021
Bölüm Sorumlu Bölüm sekreteri E-posta
Makine Müh. Ahmet KOÇAK ahmetkocak@aksaray.edu.tr
Elektrik-Elektronik Müh. Ahmet KOÇAK ahmetkocak@aksaray.edu.tr
İnşaat Müh. Ali KIBRIS alikibris@aksaray.edu.tr
Endüstri Müh. Ali KIBRIS alikibris@aksaray.edu.tr
Gıda Müh. Ali KIBRIS alikibris@aksaray.edu.tr
Çevre Müh. Ali KIBRIS alikibris@aksaray.edu.tr
Harita Müh. Deniz KÜPELİ denizkupeli@aksaray.edu.tr
Jeoloji Müh. (Hidrojeoloji) Deniz KÜPELİ denizkupeli@aksaray.edu.tr
Maden Müh. Ali KIBRIS alikibris@aksaray.edu.tr Hidrojeoloji Müh.
Deniz KÜPELİ denizkupeli@aksaray.edu.tr